Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Català Español

Tràmits

Procediment per accedir al Viver d"Empreses

Per tal de poder tenir accés al Viver d’Empreses de les Franqueses del Vallès s’ha de presentar instància de sol·licitud d'espai juntament amb la documentació següent davant del Registre de l’Ajuntament. La presentació es pot realitzar telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès o presencialment a carretera de Ribes, 2:

  • Pla d’empresa. Si necessita ajuda per elaborar-lo, consulti el document Guia per a l"elaboració del pla d"empresa (PDF, 1MB).
  • DNI o NIF de l’autònom o empresa.
  • Alta Impost d’Activitats Econòmiques.
  • Últim rebut de la Seguretat Social en règim d’autònom (en cas d’autònom i societat civil privada).
  • Escriptura de constitució i estatuts de l’empresa (en cas de societat mercantil i societat civil privada).
  • DNI del representant legal i la seva legitimació (si fos el cas).
  • Certificats emesos per l’administració competent acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Seguretat Social i l’ens municipal.
  • Certificat de titularitat bancària del compte on es domiciliaran els rebuts.

En cas que el Pla d’Empresa es consideri viable, i la resta de documentació sigui correcta, es donarà entrada a la nova empresa a les instal·lacions del Viver, sempre i quan hi hagi disponibilitat d’espais.

Necessita ajuda?

Contacti amb el Viver d"Empreses per a resoldre qualsevol dubte.

GestorDeContinguts.cat