Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Català Español

Tallers

La Zona de tallers és on s’ubiquen les empreses de tipus industrial. El Viver d’Empreses de les Franqueses del Vallès posa a disposició d’empreses de recent creació 3 tallers de 70 metres quadrats i un de 120 metres quadrats.

Serveis inclosos

Dintre del servei que inclou el lloguer dels tallers destaquem:

  • Recepció.
  • Recollida de correspondència.
  • Àrea de descans.
  • Lavabos.
  • Dues sales de reunions amb wifi.
  • Neteja d’espais comuns.
  • Subministrament d’aigua al taller.
  • Zona d"aparcament

La Zona de tallers disposa de dos accessos: un des de la recepció del Viver que es regeix per l’horari de secretaria i l’altre totalment independent i utilitzable les 24 hores del dia.

Condicions d'accés

El lloguer d’aquests espais estan destinats a nous emprenedors que encara no hagin iniciat la seva activitat, o que l’hagin començat fa menys d’un any.

L’estada màxima en el Viver d’Empreses de les Franqueses del Vallès serà de 5 anys, transcorreguts els quals l’empresa s’haurà de buscar un local fora del Viver i/o passar a la modalitat de domiciliació de l’empresa.

Com sol·licitar un taller

Per poder accedir aquest lloguer de despatx cal:

  1. Que es tracti d’una empresa de nova creació (o amb menys d’un any d’antiguitat).
  2. Que presenti un Pla d’Empresa viable tècnica i econòmicament.

 Més detalls del procés de sol·licitud

GestorDeContinguts.cat